piatok, 7. februára 2014

TOUCH MY WORLD LP is OUT NOW !!!

Look at : Dephzac – Touch My WorldSome people say that album must work as awhole. To be honest, I never really cared. You might say it isdisrespectful towards author and his/her artistic intentions andwhatnot, but again, I’m not really concerned about that. If albumdoesn’t work on shuffle, then it won’t even work on normal play.With this general attitude I approach Dephzac’s debut album TouchMy World and I am very much delightedto inform you that it works both ways. But let’s not get ahead ofourselves.

The World Itself
https://soundcloud.com/dephzac/dephzac-lakeside?in=dephzac/sets/touch-my-world-forthcoming

Skipping Interlude,album Touch My World blasts off with nice and easy summer tune with fitting name Lakeside.It’s pretty much soundtrack for watching the sunset, beer (or otherfavorite beverage of your choice) in hand, playing with sand on yourtoes and feeling just swell. Le Jazzcontinues on the note set forth by thepreceding track, just the sun has already set.

https://soundcloud.com/dephzac/dephzac-lejazz?in=dephzac/sets/touch-my-world-forthcoming

Aeroporto delivers charming rhodes funk that works pretty much like a transitional stage between glorious beach and urban dwelling region, home of the next track. What goes up, must go down (or so they say). We left our care free flip-flops at the beach, now its time to get little serious.Falling Down is still very upbeat, but long gone is the free-spirited atmosphere of the countryside.

https://soundcloud.com/dephzac/dephzac-aeroporto?in=dephzac/sets/touch-my-world-forthcoming

https://soundcloud.com/dephzac/dephzac-i-am-falling-down?in=dephzac/sets/touch-my-world-forthcoming

City Lights bring along lot of melancholy and sorrow packed in a metallic shell.Very nostalgic track full of reminiscent moments tightly weavedtogether. Next track, Delirium,feels very relaxing and effortless. Nut much hassle, but you still keep on moving. Empty Voices has nice and compact feel to it. Single-minded track, not too complicated. Great fit for lazy afternoons.

https://soundcloud.com/dephzac/dephzac-city-lights

Monarchy, onthe other hand, is quite a different story. This track, conceivedtogether with iBstract, is uncompromising beast with“take-no-prisoners” sort of approach and feet sweeping beat. Forme personally, Bioniks(co-authored by Ironic) signifies the breaking point of the wholealbum. Heavy thumper all the way that feels, paradoxically, somewhatlighter or maybe more free than its predecessor. Shackles are off andwe are officially up to no good.

https://soundcloud.com/dephzac/goro-dephzac-monarchy

Sonar(co-written with Shimon) serves as a wake-up call, brisk andyouthful. Poking at you, checking if you are still alive and whateverthe answer may be, it gives you more. Dancefloor sweeper of theroughest grain. Noisetakes us to the darker and deeper parts of the Dephzac’s World. Itoffers very stern and disciplined neurofunk groove that does exactlywhat it should do – go straight for your neo-cortex.

https://soundcloud.com/dephzac/dephzac-shimon-sonar

https://soundcloud.com/dephzac/dephzac-noise?in=dephzac/sets/touch-my-world-forthcoming

Hard-boiled cyberfunk Divorced(co-produced with Disphonia)comes with undeniable taste of early tomid 00s. This one belongs to sprawled night cities drowned in mixtureof dim neon lights and heavy acid rain. The following one isdifferent kind of animal. Put together side by side with TREi, Showmust go on, is a cruncher that seeksand destroys. No much is asked, and even less answered. But with beatlike that, who really cares? MyHeartBeat provides last chance to catchyou breath and calm you nerves before the grand finale. I wouldadvise you to take it.

https://soundcloud.com/dephzac/dephzac-feat-trei-show-must-go
https://soundcloud.com/dephzac/dephzac-my-heartbeat
https://soundcloud.com/dephzac/dephzac-feat-disphonia

So there it is. We have done. The long awaitedclimax Touch My World,that gave name to the whole album, stands in front of us. Was thewaiting worth it? Yep. It’s powerful track that seals the deal, soto speak. It is a grand goodbye after the whole album that sends ustowards our own journeys in our own worlds. But it is not really agoodbye, rather a see you soon, because this certainly won’t be thelast time you hear these tunes.

https://soundcloud.com/dephzac/dephzac-touch-my-world

Closing remarks
I wouldn’t go as far as to call it everyman’s(woman’s) d’n’b album, but it certainly presents a plethora oftastes that can satisfy lots of ears. Cheerful summer hits, tearfulcolder bits, big heavy stompers, dancefloor rippers, there’s a lot.Factor in its length (16 tracks, each approximately 5 minutes,totaling at respectable 1 hour and 20 minutes) and you have at yourdisposal pretty neat all-in-one d’n’b solution for the entiresummer.

Tracks complement each other, but you don’thave to listen to the previous one to fully appreciate the next one.In TV jargon, it is a series, not a serial, but it still moves from Ato B.

One might argue that this album tries too manythings at once. That might be correct, but I don't see anythinginherently wrong with this attitude. That is, as long as it works.And as far as I am concerned it works.

One last note: I don’t know how long has thealbum been in the making, but it feels like quite a while. Mind you,not in production quality, sound or style, but rather in overall vibeand mood. It is a yesterday’s album in a world where today kindasucks, which makes it a great album for tomorrow. So go for it.

acid

FULL ALBUM HERE : https://soundcloud.com/dephzac/sets/touch-my-world-forthcoming

BUY LP HERE :

Beatport : [http://www.beatport.com/release/touch-my-world-lp/1343576]
iTunes : [https://itunes.apple.com/us/album/touch-my-world-lp/id898804864]
Junodownload : [http://www.junodownload.com/products/dephzac-touch-my-world-lp/2532315-02/]
Digital Tunes : [https://www.digital-tunes.net/releases/touch_my_world_lp]
Amazon : [http://www.amazon.com/gp/product/B00LSWK5FO/ref=dm_ws_sp_ps_dp?ie=UTF8&qid=1406209892&sr=8-7]

Pohled na: Dephzac – Touch My World
Často se říká, že album musí fungovat jako celek. Abych sepřiznal, tohle mě nikdy moc nezajímalo. Jasně, můžete říct,že je to trošku neuctivé vůči producentům a jejich uměleckýmzáměrům apod., ale jak už jsem řekl, tohle mě až tak nebere.Pokud vás album nechytne na shuffle, pak vás nemůže chytnout anina normální poslech. S tímhle obecným přístupem jsem sepustil do Dephzacova debutového alba Touch My World a mám topotěšení vám oznámit, že funguje tak i tak. Ale to už zbytečněpředbíháme.

Svět sám
Album Touch My World začíná (nepočítáme-li Interlude)pěkně zlehka letní skladbou s přiléhavým jménem Lakeside.Je to v podstatě soundtrack k pozorování západu slunces pivem (či s jiným nápojem dle vašeho výběru) v rucea hraní si s pískem mezi prsty na nohou. Le Jazzpokračuje přesně tam, kde předchozí skladba skončila. Jenslunce už zapadlo.

Aeroporto doručuje líbivý rhodes funk, kterýpředstavuje most mezi skvostnou pláží a městskou čtvrtí,domovem následujícího tracku. Co jde nahoru, musí jednou dolů.Dovolenkové žabky necháme na pláži, nyní je čas troškuzvážnět. Falling Down si stále zachovává pozitivnínáboj, ale ta tam je bezstarostná atmosféra povalování u jezera.

City Lights s sebou přináší hodně melancholie asmutku, a to vše zabalené v kovovém ranečku. Je tonostalgická skladba těsně upletená z mnoha vzpomínek. Dalšítrack, Delirium, na vás dolehne nenuceně a uvolněně. Nikamse nespěchá, ale přesto se vše stihne. Empty Voices jepěknou kompaktní skladbou, cílevědomou, ne zbytečněkomplikovanou. Skvělá volba pro ospalá odpoledne.

Track Monarchy, to je ovšem jiný příběh. Tahleskladba, vyprodukovaná společně s iBstract, je nekompromisníšelma, která nebere žádné zajatce, a s beatem, jenžpodráží nohy. Pro mě osobně, Bioniks (spoluautor Ironic)představuje bod zlomu celé desky. Je to těžkotonážník, kterýpůsobí, paradoxně, mnohem lehčeji a volněji než jehopředchůdce. Okovy jsou pryč, teď se bude zlobit.

Sonar (spolupachatel Shimon) je parádní budíček, plnýsíly a elánu. Popichuje vás, kontroluje, zda jste stále naživu,a ať už je vaše odpověď jakákoli, přidá ještě víc. Je tokosič parketu nejhrubšího zrna. Noise nás zavede dotemnějších a hlubších zákoutí Dephzacova Světa. Čeká vástuhý a disciplinovaný neurofunk, který dělá přesně to, co byměl – zaútočí přímo na váš prefrontální kortex.

Nesmlouvavý cyberfunk Divorced (napsaný společněs Disphonia) má nepopiratelnou příchuť začátku milénia. Tahleskladba patří do rozlehlých nočních měst utopených ve směsimdlých neonů a kyselého deště. Následující kousek je z jinéhotěsta. Vyprodukovaný společně s TREiem, Show must go on,je drtička, která jen hledá a likviduje. Na moc se neptá a ještěméně odpovídá. Ale když máte tak dobrý beat, komu by tovadilo? My HeartBeat je poslední šancí, jak chytit dech azklidnit nervy před velkým finišem. Doporučuji ji využít.

A je to tu. Zvládli jsme to. Dlouho očekávané vyvrcholeníTouch My World, které dalo jméno celému albu, je přímopřed námi. Stálo to čekání za to? Jo. Je to mohutný track,který takříkajíc prodává celou desku. Je to velkolepérozloučení za celým albem, která nás současně vypravuje nacestu v našich vlastních světech. Ale není to ani takrozloučení, jako spíš na shledanou, jelikož o téhle desceurčitě ještě uslyšíme.

Závěrečné poznámky
Touch My World bych nenazval vyloženě d‘n’b albem prokaždého, ale rozhodně nabízí širokou paletu chutí, kteréuspokojí hodně uší. Máme tu příjemné letní hity, slzavějšíkousky, pořádný dupáky, trhače parketu, je toho hodně. K tomupřipočtěme délku (16 skladeb, každá okolo 5 minut, což námdává dohromady úctyhodnou 1 hodinu a 20 minut) a máme tu pěknouvšestrannou d‘n’b desku na celé léto.

Jednotlivé skladby se navzájem doplňují, ale není potřeba jeposlouchat popořadě, abyste je náležitě ocenili. Je to seriál,ale ne na pokračování, přesto se však děj posouvá z A doB.

Někdo by mohl namítnout, že se album snaží dělat moc věcínajednou. S tím bych i souhlasil, ale v tomhle přístupunevidím nic nutně špatného, tj. pokud se to udělá dobře. Apokud můžu soudit, tady to bylo uděláno dobře.

Poslední poznámka: nevím, jak dlouho se na desce pracovalo, alejde poznat, že chvíli to určitě trvalo. Nemluvím teď o kvalitěprodukce, zvuku nebo stylu, ale spíše o celkové atmosféře análadě. Je to včerejší album ve světě, kde dnešek stojímnohdy za prd, což z toho dělá výborné album na zítřek.Takže jděte do toho.

acid
štvrtok, 11. októbra 2012